Літаратура

 

      Даследванні

1.      Асвета і педагагічная думка ў Беларусі са старажытных часоў да 1917 г. / М.А. Ткачоў, У. С. Пасэ, Г.Р. Сялькевіч і інш., пад рэд. М.А. Лазарука і інш. – Мн., Народная асвета, 1985.

2.      Бобровский П. Материалы для географии и статистики России. Гродненская губерния.: Спб., 1863 г. – ч.2. – Приложения: ч. 2.

3.      Коўкель Л.І. Прыватныя бібліятэкі Гродзеншчыны (канец XVIII –  пачатак XX ст.)// Шлях у навуку. – Мн., 1997, с. 80 – 89.

4.      Коўкель І. І. Свіслацкая гімназія і яе выхаванцы.// Старонкі гісторыі свіслацкага краю: Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 23 мая 1998 г. – Гродна, 2001, с.97-105.

5.      Куль-Сяльверстава С. Я. Культурнае жыцце Ваўкавышчыны ў першай палове XIX ст.// Ваўкавышчына: з гісторыі краю і лесу людзей. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 22 снежня 1995 г. – Ваўкавыск, 1997, с. 95-105

6.      Куль-Сяльверстава С.Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур: Фармаванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII – 1820 гады)/ Навук. рэд. П. І. Брыгадзін. – Мн.: БГУ, 2000. – 260 с.

7.      Марозава С. В. Уніяцкая царква у культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596-1839 г.): Навучальны дапаможнік па спецкурсу для студэнтаў спецыяльнасці  Г0501 – Гісторыя з дадатковай спецыяльнасцю культуралогія. – Гродна, 1996, 111 с.

8.      Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч., ч.1. М.П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка і інш. – Мн.: Беларусь, 1994.

9.      Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі ў Беларусі. – Мн.: Народная асвета, 1968. – 612 с.

10.  Нікалаеў М.В. Аблічча сярэднявяковай бібліятэкі: кнігазборы Сапегаў// Мастацтва Беларусі. – 1985, №7, с. 64-67

11.  Палуцкая С.В. Барунская базыльянская школа і яе выхаванцы.// Ашмяншчына: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 15 кастрычніка 1993 г. – Гродна-Ашмяны, 1995, с. 25-35.

12.  Папко І. В. Роля мястэчкаў у сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці Беларусі ў канцы XVIII -  першай палове  XIX ст.: Дыс.канд. гіст. навук: 07.00.02/Гродна, 1998.

13.  Папко І.В. Мястэчкі Ваўкавышчыны ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.// Ваўкавышчына: з гісторыі краю і лесу людзей. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 22 снежня 1995 г. – Ваўкавыск, 1997, с. 95.

14.  Поссе В.С. Просвещение в Белоруссии в конце XVIII -  первой половине XIX в. Автореферат. Мн., 1963

15.  Сабалеўская В.А. Гродзенскае яўрэйскае грамадства ў XIX ст.: Дыс.канд. гіст. навук: 07.00.02/Гродна, 1998.

16.  Сабалеўская В.А. Габрэйская адукацыя ў Гродна XIX ст.// Шлях у навуку. – Мн., 1997, с. 146 – 149.

17.   Соркіна І. В. Мястэчка Свіслач у першай палове XIX ст.// Старонкі гісторыі свіслацкага краю: Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 23 мая 1998 г. – Гродна, 2001, с. 48-62.

18.  Соркіна І.В. Роля мястэчкаў у сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці Беларусі ў канцы XVIII -  першай палове  XIX ст. // Адукацыя і выхаванне. – 1998 - №3. – с. 122-125.

19.  Скобла М. Дзярэчынскі дыяруш. Гістарычны нарыс, артыкулы, эсэ. – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 1999, 272 с.

20.  Трусаў І. Да гісторыі бібліятэк Гродзеншчыны ў XII-XIX ст.// Свіцязь, 1994, №3, с. 85-90.

21.  Федараў І. А. Школа піяраў у Шчучыне// Шчучыншчына: мінулае і сучаснасць. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі 24 сакавіка 1995 г. – Гродна-Шчучын, 1995 –1997, 73-78.

22.   Фрыдман А. Лес мірскай іешывы.// ARCHE, 2000, №3, с. 201-205.

23.  Цыбуля В.А. Манастырскія і царкоўныя бібліятэкі ў Беларусі. // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1970, №3 с. 50-51.

24.  Цыбуля В.А. Прыватныя бібліятэкі, архівы, музеі.// Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. 1982, №3, с. 36-38

25.  Шыбека З.В. Гарады Беларусі (60-я гг. XIX ст. – пачатак ХХ ст.) – Мн.: Эўро Форум, 1997. – с. 193

26.   Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, Мн.- 1997, - т.4.

27.  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Спб, 1896, т.37.

28.  Яскулд І.К. Старонкі гісторыі гімназіі ў Свіслачы// Шлях у навуку. – Мн., 1997, с. 164-166

Апублікаваныя крыніцы

 

29.  Патоцкі Л. Пра Тышкевічаву Свіслач, Дзярэчын і Ружаны/ Укл. прадмова, камент. А.М. Філатавай.- Пер. з польск. І.У. Саланевіча. – Мн.: Полымя, 1997. – 270 с.

30.  Сборник материалов для истории просвещения Российской империи.- т.1, - Спб, 1893.

 

 Сайт оптимизирован 800*600 ® Ссылка при перепечатке обязательна

проект Гецевича Андрея 2006 г., апрель, 21 число.

 
 

На главную
Агульная характарыстыка стану асветы Беларусі 
   
Адукацыя Гродзенскай губерні   
Пачатковая адукацыя
Сярэдняя адукацыя
Яўрэйская адукацыя
Бібліятэкі
Л
ітаратура
Аб праекце
Форум

 

 

 

 

 

постельное белье
Hosted by uCoz